top of page

Πρόγραμμα "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV):
Σύνταξη πρότασης/
Προετοιμασία πακέτου αίτησης/
Διαχείριση έργου

Χρειάζεστε μια ομάδα που μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε το έργο σας στο CERV από την αρχή μέχρι το τέλος;

 

Οι επαγγελματίες μας μπορούν να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να διαχειριστούν τις διαδικασίες του έργου σας, καθώς και να συντάξουν και να προετοιμάσουν αναφορές.

 

Διασφαλίζουμε ότι όλα γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πλαισίου της ΕΕ και διατηρούν σταθερή την ποιότητα του έργου.

 

Σας βοηθήσουμε να πείτε την ιστορία του έργου σας και να δημιουργήσετε εμπειρίες που θα θυμούνται οι άνθρωποι!

Image by Antenna

Πώς ετοιμάζουμε την πρόταση;

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί και άτομα που εμπλέκονται στις δραστηριότητες ενός έργου, θα πρέπει να αναλάβουν ενεργό ρόλο σε όλα τα στάδια και έτσι να ενισχύσουν την μαθησιακή τους εμπειρία

Συγγραφή πρότασης

Κατά τη σύνταξη προτάσεων, τηρούμε τις ακόλουθες αρχές:

 1. Σαφήνεια και συνοπτικότητα: Διασφαλίζουμε ότι η πρόταση περιγράφει με σαφήνεια τους στόχους, τη μεθοδολογία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος. Η στρατηγική συνοπτικότητα έκφρασης είναι το κλειδί για τη διατήρηση της δέσμευσης του εξεταστή.

 2. Ευθυγράμμιση με τους στόχους: Ευθυγραμμίζουμε την πρόταση με τους στόχους της πρόσκλησης, δίνοντας έμφαση στον τρόπο με τον οποίο το έργο συμβάλλει στον ευρύτερο κοινωνικό αντίκτυπο.

 3. Προσέγγιση βάσει τεκμηρίων: Υποστηρίζουμε τους ισχυρισμούς προτάσεων με δεδομένα, έρευνες και σχετικά παραδείγματα.

 4. Μοναδική Πρόταση Αξίας: Επισημαίνουμε τι ξεχωρίζει το έργο από άλλα, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, τη σκοπιμότητα και τον πιθανό αντίκτυπό του.


Προετοιμασία πακέτου αίτησης

Η συγκέντρωση ενός ολοκληρωμένου πακέτου αίτησης είναι ζωτικής σημασίας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Δείτε πώς προσεγγίζουμε αυτήν την εργασία:

 1. Έλεγχος επιλεξιμότητας: Αξιολογούμε προσεκτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να διασφαλίσουμε ότι το έργο σας πληροί όλες τις απαιτήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την επαλήθευση του γεωγραφικού πεδίου, της σύνθεσης της κοινοπραξίας και της θεματικής ευθυγράμμισης.

 2. Σύνταξη Εγγράφων: Συγκεντρώνουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανάπτυξη της πρότασης, όπως την περιγραφή του έργου, τον προϋπολογισμό, το σχέδιο πακέτων εργασίας και την τεκμηρίωση της συνεργασίας.

 3. Διασφάλιση ποιότητας: Εξετάζουμε το πακέτο για συνέπεια, πληρότητα και σαφήνεια. Οποιεσδήποτε πληροφορίες που λείπουν ή είναι διφορούμενες αντιμετωπίζονται άμεσα.

 4. Ετοιμότητα υποβολής: Πριν από την υποβολή, επαληθεύουμε ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά μορφοποιημένα και οργανωμένα. Η επικαιρότητα είναι κρίσιμη, επομένως τηρούμε τις προθεσμίες.

 

 

Διαχείριση έργου

Η αποτελεσματική διαχείριση έργου διασφαλίζει την επιτυχή υλοποίηση.

 1. Σχεδιασμός και συντονισμός: Δημιουργούμε λεπτομερή σχέδια έργων, συμπεριλαμβανομένων των ορόσημων, των παραδοτέων και των χρονοδιαγραμμάτων. Ο τακτικός συντονισμός με τα μέλη της ομάδας, τους εταίρους και τους ενδιαφερόμενους είναι απαραίτητος.

 2. Μετριασμός κινδύνου: Προβλέπουμε πιθανούς κινδύνους και αναπτύσσουμε στρατηγικές μετριασμού. Αυτό περιλαμβάνει οικονομικούς κινδύνους, αποκλίσεις στο χρονοδιάγραμμα και απρόβλεπτες προκλήσεις.

 3. Παρακολούθηση και αναφορά: Καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, παρακολουθούμε την πρόοδο, παρακολουθούμε βασικούς δείκτες απόδοσης και παρέχουμε έγκαιρες αναφορές. Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι πρωταρχικής σημασίας.

 4. Προσαρμοστικότητα: Τα έργα απαιτούν συχνά προσαρμογές. Παραμένουμε ευέλικτοι, προσαρμοζόμενοι στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, διατηρώντας παράλληλα το έργο σε καλό δρόμο.

bottom of page